kiến thức DevOps thực tế và chi tiết

Tạo Linux/Ubuntu bằng VMWare (chi tiết xem ngay)

Tạo Linux (Server) là một công việc vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển dự án, đối với những dự án nhỏ và vừa khi không yêu cầu quá cao về hạ tầng thì việc tạo một Server Linux/Ubuntu trong mạng nội bộ công ty là điều hợp lý. Trong bài viết này mình sẽ tiến hành thao tác đơn giản để tạo server Linux/Ubuntu bằng VMWare.

Video hướng dẫn

Step 1: Setup server

Setup server như video chú ý xem để config không bị sai và hãy chờ đợt nhé

Tạo linux thành công sẽ được kết quả:

Step 2: Tiến hành đặt static IP (IP tĩnh)

sudo -i truy cập tài khoản root (administrator).

apt update cập nhật các gói package.

ip a xem tất cả các IP hiện hành chú ý tới dòng ens (trong video là ens160 của bạn có thể khác)

nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml mở file cấu hình mạng của Linux (IP tĩnh).

Chỉnh sửa file thành:

network:
 ethernets:
  ens160:
   dhcp4: false
   addresses: [10.32.4.145/24]
   gateway4: 10.32.4.200
   nameservers:
    addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
 version: 2

Trong đó:

 • addresses: là IP local của server đó trong mạng nội bộ (ở đây là 10.32.4.145).
 • gateway4: là một nút mạng được sử dụng trong viễn thông nhằm kết nối hai mạng có giao thức truyền thông khác nhau có thể giao tiếp được với nhau hay có thể hiểu đơn giản là default getway của mạng đó (thường mặc định chưa cài đặt sẽ là 192.168.0.1)
 • nameservers: cấu hình địa chỉ DNS Server nhằm gán 1 địa chỉ cụ thể cho các thông tin trên internet.

netplan apply áp dụng cấu hình vừa cài đặt.

netplan --debug apply debug cung cấp những đầu ra cần thiết để khắc phục sự cố mạng nếu cần thiết.

Step 3: Cho phép đăng nhập tài khoản root từ bên ngoài

passwd set mật khẩu cho tài khoản root.

sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config cho phép đăng nhập tài khoản root.

Step 4: Tiến hành ssh vào server Linux/Ubuntu

Mở terminal của windows, Mac,…:

ssh [email protected] nhập tài khoản và mật khẩu.

Vậy là chúng ta đã tạo server Linux/Ubuntu thành công bằng VMWare theo dõi các hướng dẫn hay khác trong Linux tuy nhiên thao tác này còn khá thủ công và chưa tối ưu khi lâu dài. Vì nếu bạn phải tạo 1 chiếc server thì có thể chưa thấy vấn đề nhưng khi bạn phải tạo hàng chục đến vài chục cái server thì bạn sẽ phải có phương án khác đó chính là viết Code để cho trương trình tạo tự động. Mình sẽ nói ở các bài sau. Thanks.

 

Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ:

Email: [email protected]